İçeriğe geç

Solventler

Solventler yani çözücüler, genellikle diğer maddeleri veya malzemeleri çözmek veya seyreltmek için kullanılan çok sayıda kimyasal maddeden oluşan organik sıvılardır. Solventler oldukça kapsamlı olarak düzenlenen kimyasal sınıflardan biridir ve daha düşük seviyedeki ozon oluşumuna katkıda bulunan uçucu organik bileşikler VOC (Volatile Organic Compounds) olarak da ayrıca düzenlenirler.
Üretim yöntemlerini ise aşağıdaki şekilde ikiye ayırabiliriz.
a) Geleneksel yöntemler
b) Biyolojik esaslı yöntemler
Geleneksel yöntemde solventler hepimizin bildiği gibi doğal gaz ve/veya petrolün damıtılması ile ikincil, üçüncül aşamada elde edilmektedir. Biyolojik yöntemde ise daha yeşil sürdürülebilir kimyasallara duyulan ihtiyaç, yenilenebilir hammaddelerin işlenmesi ile elde edilmektedir. Dolayısı ile sadece bitkisel ürünleri değil, biyolojik bazlı kimyasalları üretmek için meyvelerin kabukları, biyokütle yakma fırınlarının külleri gibi bir çok çeşit atıkdan da faydalanılmaktadır.
petrol_rafineri
Başlıksız Belge
SOLVENTLER
Ürün Adı Ambalaj Açıklama TDS
Rapit Tiner 180 Kg

Yüksek çözücü özelliği, kontrollü buharlaşma karakteri nedeniyle boya ve kaplama, sakız reçine, madeni yağ kauçuk sanayiinde seyreltici olarak nitro selüloz verniklerde kullanılır.

Endüstriyel Tiner 180 Kg

Yüksek çözücü özelliği, kontrollü buharlaşma karakteri nedeniyle boya ve kaplama, sakız reçine, madeni yağ kauçuk sanayiinde seyreltici olarak nitro selüloz verniklerde kullanılır.

Sentetik Tiner 165 Kg

Aromatik bir kimyasal çeşidi olan White Spirit ağırlıklı olarak çözücü solvent işlevi görür. Boya ve vernik sanayi, temizlik sanayi, lak imalatı, kozmetik sanayi, kauçuk sanayi gibi alanlarda kullanılır.

error: Content is protected !!