İçeriğe geç

Tor Kimya, zorlukları çözümlemede yenilikçi çözüm ortağınız.

Atıkların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı siz müşterilerimize atıkların (çamur, çöp, hurda, kağit, plastik atık yağ, varil v.s) yönetiminde çevresel zararı durdurmak için gerekli önlemleri alarak toplanması, ayrılması, geri kazanılması yada bertaraf edilmesi sürecinde danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
Geri dönüşüm

Biyolojik Arıtma

Biyolojik arıtma tesisi kurulmasına karar vermek ciddi bir çalışma gerektirir. Belli bir kullanıma yönelik biyolojik arıtma tesislerin kurulması esnasında, oluşan atık suyun kaynağını, içeriğini, tahliye gerekliliklerini, atık suyun niteliğine ve niceliğine etki eden faktörleri bilmek çok önemlidir. “Tor Kimya, küçük yerleşim birimlerinden büyük şehirlere kadar her nüfus kapasitesine göre anahtar teslim atık su arıtma tesisleri kurmaktadır.”

Endüstriyel Arıtma

Ürün ve sistemlerimizin, temelleri çok çeşitli türlerdeki atıkları arıtmak amacıyla mevcut teknolojilerin en üstünün kullanılmasına ve AR-GE departmanımızın çalışmalarına dayanır. Tor Kimya, arıtma problemlerinizi bütçenize uygun olarak çözebilmeniz için, lider endüstri teknolojilerini, yaygın ağ ve teknik destek ekibi gibi hizmetleri, sunmaktadır. Endüstri ve atık ayrılmaz bir bütündür. Endüstrinin olduğu her yerde atıklar da hayatın gerçekleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Paket Arıtma

Tor Kimya çeşitli atıksu arıtma uygulamaları için tasarlanmış yüksek verimli, standart kompakt üniteler imal etmektedir. PETEK, organik kirlenmiş endüstriyel atıkların ya da evsel amaçlı kullanımdan kaynaklanan pis suların arıtımını sağlayan biyolojik tip paket arıtma ünitesidir. PETEK, 50-10.000 nüfusa hizmet verebilmektedir. Oteller, yazlık siteler, askeri birlikler, köyler, fabrikalar ve benzeri yerleşim yerleri için uygun çözümdür. Genel özellikleri az yer ihtiyacı, kolay işletme ve minimum bakım gereksinimi, sessiz ve problemsiz çalışmasıdır.
PETEK biyolojik arıtma tesisleri siyah sac, galvanizli ya da paslanmaz çelikten veya betondan imal edilebilmektedir.

Atıksu Arıtma Sistemi

Daldırma tip membranların kullanıldığı ve monte edilmeye hazır halde teknolojik bir biyolojik atıksu arıtma sistemidir. Proses tek bir konteynır içinde ikinci, üçüncü ve ileri arıtma teknolojilerini barındırır. Membran ile ayırma prosesi alışılagelmiş çöktürme tankının sistemden çıkarılmasına ve çok küçük bir alanda daha yüksek hacimsel yükün giderilmesine olanak sağlar. MBR-A™ yüksek oranda %98 BOI giderimi, tam nitrifikasyon ve oransal denitrifikasyon ile birlikte çok iyi kalitede çıkış suyu sağlar. Gözle görülür derecede AKM giderimi sağlar. Arıtılmış atıksuyun bulanıklık değerleri düşüktür.

Atıktan Türetilmiş Yakıt

Kalorifik değere sahip atıklar 2 aşamalı kırma işlemlerinden geçirilip, metal kısımlarından ayrılmaktadır. Atık kabul birimi tarafından kabulü yapılan atıklar saha işletme müdürünün altında (idaresinde, yönetiminde) çalışan vardiya sorumlusunun yönlendirmesi ile araç güvenli bir şekilde fabrika sahası içine alınır. Boşaltım işlemi biten araçlar yine vardiya sorumlusunun yönlendirmesi ile kantara tekrar giriş yapar ve imzalanan evraklar ile fabrika sahasını terk eder, gelen atıklar ambalaj tiplerine göre ayrı ayrı alanlarda stoklanır ve etiketlenir.

Atık Taşımacılığı

Firmamız atık taşıma sektöründe Türkiye’nin en genç, taşıma kapasitesi en yüksek lisanslı araçlardan oluşan filosuyla dinamik ve kurallara uyan şoförleriyle, atık yönetiminin en önemli birimlerinden biri olan nakliye alanın da iddialıdır. Araç filomuzun çeşitliliği ve faklı istinap hadlerindeki kasa tipleri sayesinde hem müşterilerimizin atıklarına göre nakliye taleplerini karşılamakta hem de atıkların emniyetli bir şekilde tesisimize ulaştırılmasını sağlamaktayız. Kasa kiralama hizmetimiz ile firmalarımızın atık sahalarındaki görsel kirliliğini önlemekte ve yükleme işleminin daha kolay ve kısa sürede yapılmasını sağlamaktayız.

Laboratuvar

Tehlikeli atıkların tesise kabul edilmeden önce alınan numuneleri; nem içeriği, ağır metal konsantrasyonları, parlama noktası ve kalorifik değerlerine bakılarak, deklarasyon analizi ile aynı olup olmadığı araştırılır. Sonucun aynı olması durumunda, tehlikeli atıklar niteliklerine göre ayrılmış alanlara alınır.

Danışmanlık

Türkiye’nin her yerinde çalışılan tüm firmalara uzman kadromuz ile atık yönetimi konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir. Atıkların; Tanımlanması, Sınıflandırılması, Ambalajlanması, Tesis içerisinde geçici depolanması, Depolama alanlarının özellikleri, Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanımı konularında atık üretici firmalara hizmet desteği sunmaktadır..

Siz talep edin

Kimya sektöründe ihtiyaç duyduğunuz ürün tedariği, boya üretiminde istenilen formül desteği ve atık ürün danışmanlığı…

error: Content is protected !!