İçeriğe geç

Polyester Reçineler​

Dikarboksilik asit (ler) ile glikol (lerin) reaksiyonu sonucu oluşan polimerik malzemeye polyester reçinesi denir. Polyester reçineleri kendi içlerinde kimyasal yapılarına göre ikiye ayrilir. Bunlar doymuş ve doymamış olarak sınıflandırılırlar. Doymuş polyesterlere en güzel örnek PET (Polietilentereftalat) malzemesidir. Bu malzeme plastik özellikler göstererek ısıtıldığında erir ve tekrar şekillenebilir. Doymamış polyester reçineleri ise yapılarında karbon – karbon çifte bağ (C=C) içerdiklerinden dolayı, sertleştiklerinde bir ağ yapısı oluşturarak tekrar işlenmesi mümkün olmayan sert ve sağlam bir malzemeye dönüşürler. Bu tür malzemelere “Termoset” malzemeler denir. Polyester reçinesi üretiminde kullanılan hammaddeler çok çeşitlidir. Formülasyonda yer alan asit ve glikollerin seçimi reçinenin özelliklerini belirler
wind turbine
Başlıksız Belge
Doymamış Polyester Reçineler
Ürün Adı Ambalaj Açıklama TDS
TORPOL-X 1-5 kg

• Bu ürün, doymamış polyesterin reçine raf ömrünün uzatılması için kullanılan bir katkı maddesidir. Tavsiye edilen kullanım polyester% 0,005 - 0,01'dir.(Doymamış polyester reçinede depolama stabilizanıdır. )

TORPOL 19 XN 76 200 Kg

• Yağsız doymuş polyester reçine • Teneke ve bobin kaplama uygulamaları.

error: Content is protected !!